Προσθήκη : Kindergarten Search Engnine στο Blogs σας

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν προσθήκη της Μηχανής αναζήτησης σε Blogs που φιλοξενούνται στο blogspot
(ανάλογα βήματα  – δηλ προσθήκη κώδικα html – θα είναι και για την προσθήκη της σε blog που φιλοξενούνται στο Σχολικό Δίκτυο ή στο wordpress κλπ). 

1. Στο Blogpost (στην διαχείριση του blog μας) Επιλέγουμε ΔΙΑΤΑΞΗ

how-to-add-cse-1-dataxi

2. Μετά επιλέγουμε Προσθήκη gadget

how-to-add-cse-2-gadget

3. Θα μας ανοίξει ένα παράθυρο με επιλογές για προσθήκη. Βρίσκουμε και επιλέγουμε για  Προσθήκη το HTML/JavaDcript

how-to-add-cse-3-html

4. Μετά, μας ζητά ένα τίτλο (μπορείτε να το αφήσετε κενό) και να προσθέσουμε τι θέλουμε ως Περιεχόμενο .
Εμείς κάνουμε επικόλληση  τον κώδικα HTML που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου μας και πατάμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

how-to-add-cse-4-Paste-html

5. Μέτα την αποθήκευση του προηγούμενου βήματος,  θα δούμε ότι προστέθηκε το «κουτί» μας αυτόματα πρώτο στην στήλη που επιλέξαμε.
Θα έχει δε όνομα-τίτλο  ότι τίτλο βάλαμε (εάν δεν έχουμε γράψει όνομα θα βλέπουμε ένα τίτλο «html/Javascript») 

how-to-add-cse-5-view-html

6. Εάν θέλουμε να του αλλάξουμε σειρά, απλά με το ποντίκι μας κάνουμε κλικ και σύρσιμο μέχρι το σημείο που θέλουμε (2ο, 3ο, 4ο κοκ στην σειρά) :

how-to-add-cse-6-move-html

7. Είμαστε έτοιμοι/μες, κάνουμε Προεπισκόπηση για να δουμε πως θα φαίνεται ή πατάμε Αποθήκευση διάταξης.
how-to-add-cse-7-save

8. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – ΕΠΙΚΌΛΛΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ

1η επιλογή –  ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 150 pixel
Παράδειγμα  ενσωμάτωσης/προσθήκης : pamenhpiagvgeio.blogspot.gr  ή tistaksiskaitispraksis.blogspot.gr .  Αντιγράψτε (copy/paste) τον κώδικα που ακολουθεί στο πλαίσιο του βήματος 4 που είδαμε λίγο πιο πριν.

<iframe src="http://www.kindergarten-search.gr/embed3.html" name="kindergarten-search" width="100%" height="125px" frameborder="0" marginwidth="0px" marginheight="0px" scrolling="no"></iframe>

ή 2η επιλογή – ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΣΑΙΑ ΣΤΗΛΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 200 pixel

Παράδειγμα  ενσωμάτωσης/προσθήκης : edonipiagogeio.blogspot.gr . Αντιγράψτε (copy/paste) τον κώδικα που ακολουθεί στο πλαίσιο του βήματος 4 που είδαμε λίγο πιο πριν.

<iframe src="http://www.kindergarten-search.gr/embed2.html" name="kindergarten-search" scrolling="no" frameborder="0" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="120px" width="100%"></iframe>

ή 3η επιλογή (την προτείνουμε εάν την χωράει κάποια στήλη σας) . ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΛΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250 pixel
Παράδειγμα  ενσωμάτωσης/προσθήκης :  popi-it.gr . Αντιγράψτε (copy/paste)  τον κώδικα που ακολουθεί στο πλαίσιο του βήματος 4 που είδαμε λίγο πιο πριν.

<iframe src="http://www.kindergarten-search.gr/embed.html" name="kindergarten-search" scrolling="no" frameborder="0" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="130px" width="100%"></iframe>

Επίλογος

Ετοιμες !! Ευχαριστούμε πολύ, για ότι δυσκολία αντιμετωπίσετε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή στείλτε μας μήνυμα στο Facebook