Εκδόσεις – Περιεχόμενο

02η Μαΐου 2014 – Version 2.0. Προστέθηκε ακόμα ένα νέο φίλτρο αναζήτησης των αποτελεσμάτων σας. Αναζήτηση και φιλτράρισμα αποτελεσμάτων από : Υπουργείο Παιδείας / Θέματα Προσωπικού / Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

01η Μαΐου 2014 – Version 1.0.  Έναρξη με  περίπου 850 συνολικά Ελληνικούς ιστοχώρους για την Προσχολική Αγωγή (Νηπιαγωγεία & Παιδικοί Σταθμοί)

  • 150+ Blogs Νηπιαγωγών που φιλοξενούνται στο blogspot.com
  • 20+ Blogs Νηπιαγωγών που φιλοξενούνται σε άλλους πάροχους για free blog
  • 600+ Blogs Νηπιαγωγείων που φιλοξενούνται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (blogs.sch.gr)
  • 10 Web Sites (επίσημα domain)  με περιεχόμενο Προσχολικής Αγωγής
  • 30+ Web Sites Κρατικά, Δημοσίας Διοίκησης σχετικά με την Προσχολική Αγωγή
  • 10+ Portals ενημερωτικά για την Παιδεία και την Προσχολική Αγωγή
  • 15+ Web Sites με κύριο χαρακτηριστικό τους το Υλικό για Νηπιαγωγούς
  • 10+ Web Sites από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 5+ Web Sites Συνδικαλιστικά
  • …. και είναι μόνο η αρχή….